نمونه آثار حکاکی روی چرم اساتید آموزشگاه دیبازر

 آثار حکاکی روی چرم کاملا دستدوز

کیف رو دوشی با درب حکاکی شده فلورال تمام دستدوز

کیف مجلسی پرنسسی تمام حکاکی طرح گل شرایدن دستدوز

کیف پاسپورتی تمام حکاکی شده با طرح اسلیمی

 

کیف دایره مطلا شده
کیف دایره با طرح پاییزی
کیف رو دوشی با طرح درب حکاکی شده برگ مو پاییزی
کیف دایره با طرح گل رز سرخابی ترکیب رنگ سرخابی و کاربنی