درباره دیبازر

بیوگرافی مدیر و موسس:
وحیده دیبازر محمدی
فارغ التحصیل کارشناسی مرمت آثار تاریخی سال 93
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آرکئومتری (سالیابی و منشأ یابی آثار تاریخی) سال 96 از دانشگاه هنر تبریز
فعالیت در زمینه ی هنر از سال 81
فعالیت در رشته ی تولیدات چرمی دستدوز و حکاکی چرم به صورت تخصصی
تأسیس آموزشگاه صنایع دستی و هنر های تجسمی دیبازر در سال 96
جوان ترین مدیر و موسس آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور
عضو انجمن طراحی، دوخت و صنایع دستی
هر ساله شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در زمینه ی صنایع دستی

بیوگرافی مدیریت و مربی:
حبیبه دیبازر محمدی
فارغ التحصیل رشته ی نقاشی از دانشگاه هنر تبریز سال87
۱۸ سال فعالیت در زمینه ی هنر
از جمله نقاشی، طراحی ، موزاییک ، سرامیک، ویترای، آینه کاری، نقش برجسته با سفال ، صنایع چرمی و حکاکی روی چرم
عضو انجمن هنر های تجسمی
هر ساله شرکت در چندین نمایشگاه بین المللی، گروهی و انفرادی در زمینه نقاشی و صنایع دستی
جزو نقاشان نوگرای تبریز